Zoom Logo

My Meeting - Shared screen with speaker view
Xiaowei Wang
01:20:57
yes.
Xiaowei Wang
01:21:08
same as GIT
Chenyang Xu
01:21:23
GIT only gives K-semistability, right?
Xiaowei Wang
02:00:37
Great talk, enjoyed a lot!